Страници

 Още история

Първото просветно училище в Трявна е килийното училище при църквата “Св. Архангел Михаил” през ХVII век.Независимо от своята огромна роля за поддържане писмеността и културата на тревненци през османското владичество, знанията получени от килийните училища се оказвали недостатъчни и несъвместими със задачите на възродителния процес през XIX век. 
През 1835 г. е създадено габровското училище, което се счита за началото на българската просвета.През същата година е получено разрешение за създаването на “Светото тревненско училище”.
С помощта на Никола Стоянов- търговец в Букурещ и Петър Сапунов - служител в руското консулство през 1836г. започва изграждането на тревненското училище и макар не напълно завършено през 1839 г- то приема първите ученици. То става извор на просвета, на родолюбие и граждански дух, път към мечтаната Сградата на училището прави впечатление с националния си стил. Тя е двуетажна строена от камък и дърво.