Единайсти клас

XI а клас Класен ръководител: Калоян Узунов

Паралелка с профил "Икономическо развитие"

XI б клас Класен ръководител: Ренета Денчева

 Паралелка с профил "Математически"

Девети клас

IX а клас Класен ръководител: Рени Бонева

Паралелка с профил "Природни науки"

 

Десети клас

X а Класен ръководител: Галя Ангелова

паралелка с профил: "Природни науки" и профил "Обществени науки" с интензивно изучаване на английски език

Осми клас

Класен ръководител: Диан Пенчев

Паралелка с профил "Софтуерни и хардуерни науки" с интензивно изучаване на английски език

Дванайсти клас