Структура на училището

В помощ на учебния процес са разкрити и функционират групи за целодневна организация на учебния ден от I - VII клас

Училището разполага с 28 класни стаи, от които 14 специализирани кабинета;

  • три компютърни кабинета;
  • два физкултурни салона;
  • училищна библиотека;
  • медицински и стоматологичен кабинети;
  • училищен стол.