Процедура за доставка на гориво

Процедура за доставка на дизелово гориво за отопление

за нуждите на СОУ "П,Р. Славейков" гр. Трявна за отоплителен сезон 2015/2016 г.

Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/07/2015 16:27:33 AM

Документация за участие:

  • Документация
  • Публична покана №9048667
  • Образци на документи и проект на договор

Краен срок за подаване на документи: 16.12.2015 г. 16:00 ч.

Протокол  Договор Информация за плащане: Фактура Платежно