Ръководство

 

име длъжност  
 инж. Гергана Василева Ганчева директор  
инж. Мариана Денчева Атанасова заместник-директор по учебната дейност  
 инж. Жаклина Нанева Петкова  педагогически съветник  
 инж. Елена Начева Колева  ръководител направление ИКТ