Информация за финансова подкрепа на родители


На вниманието на родителите на деца до 14 - годишна възраст за осигурените възможности за получаване на целева помощ

Писмо на г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката относно писмо на минисъра на труда и социалната политика с информация за финансова подкрепа на родители в условията на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка чети тук