Участие в регионална коференция

На 30 март 2016 г. в Техническия университет – Габрово, в Университетската библиотека, се проведе регионална конференция „Четене и грамотност: умения за живот”.

 

            Г-жа Мария Георгиева, начален учител в СОУ „П. Р. Славейков”, представи презентация на тема: „Добри практики за формиране на грамотност и стимулиране на четенето”.

            Училището беше представлявано още и от г-жа Ренета Денчева - помощник-директор в СОУ и г-жа Галя Василева - главен учител по информационни технологии и математика в СОУ.