Пилотен проект на МОН ИКТ 2015г.

 Пилотен проект на МОН в изпълнение на План за реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-обучение 2015-2017г

 Линк към информация за преписката в АОП

Дата на създаване: 12/07/2015 16:47:33 PM

Документация за участие:

  • Документация
  • Публична покана №9044868
  • Образци на документи и проект на договор

Краен срок за подаване на документи: 16.12.2015 г. 16:00 ч.

Протокол  Договор  Информация за плащане