Единайсти клас

XI а клас Класен ръководител: Калоян Узунов

Паралелка с профил "Икономическо развитие"

XI б клас Класен ръководител: Ренета Денчева

 Паралелка с профил "Математически"