Училищен плод

Подредена е изложбата на тема „Плодовете – мои приятели“.

За поредна година учениците от начален етап, участници в проекта „Училищен плод“, изработиха своите рисунки и апликации по забавен начин.