Проект "Твоя час"

Страници

 

 

За учебната 2016/2017 година

 

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта "Твоят час", в СУ "Петко Рачев Славейков" бе проведена анкета с учениците от І до ХІІ клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 11 групи по интереси и 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите български език и литература и математика.

 

Анкетна карта  Към официалната страница на проекта Линк