Преустановяване на присъствените учебни занятия

Уважаеми родители и ученици,
От 22.03.2021 г. за десет дни се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1 до 12 клас и обучението ще се осъществява в електронна среда в платформата Microsoft Teams по утвърденото седмично разписание за втори учебен срок. 

 За учениците  от I до IV клас, за обучение от разстояние  в електронна среда е с подължителност 20 минути


Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на  Министъра на здравеопазването, ПРОФ. Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ

Разчитаме на подкрепата на всички родители!

Моля, следете информацията в сайта на учлището и в facebook