Ученици под карантина V a

УЧЕНИЦИ ПОД КАРАНТИНА
Организация на обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) на учениците от Vа клас за периода 03.11.2020 г. – 12.11.2020 г. Във връзка със случай на положителна проба на ученик за COVID-19 от същия клас и предписание № ЗП-02-3301/06.11.2020 г. на РЗИ - Габрово

Прочети заповедта на директора ТУК!