Обучение от разстояние в електронна среда

НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № РД09-3172/12.11.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И РЕШЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ КРИЗИСЕН ЩАБ ОТ 13.11.2020 Г., УЧЕНИЦИТЕ ОТ V ДО XII КЛАС НА СУ "ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ" ГРАД ТРЯВНА ПРЕМИНАВАТ КЪМ ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА, СЧИТАНО ОТ 16.11.2020 Г. ДО 27.11.2020 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
заповед на Директор