Онлайн обучение

Онлайн обучението се провежда в Office 365/Teams. Използвате Google Chrome. Необходими периферни устройства са камера и микрофон. Стабилна връзка с Интернет. По време на сесията в зададеното време преподавателят по съотвения предмет води урока така, както в нормалния учебен час. 

  • Указания за влючване 
  • График на учебните занятия e качен на сайта

Моля, следете информацията в сайта на учлището и в facebook